Tria el restaurant més proper:

Diagonal mar

Local 13, Avda. Diagonal, 03
08019, Barcelona

Westfield Glòries

Avda. Diagonal, 208
08018, Barcelona

World Trade Center

Moll de Barcelona, Local 26, 08039 Barcelona

Splau

Avda. del Baix Llobregat, s/n, Planta 1 (cines)
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

Sant Cugat

C/ Cerdanya, 2 - planta 1
08173 Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Parc Vallès

Avda. Textil s/n, 2ª planta (al costat de la pista de bitlles)
08233, Terrassa

The style outlet Viladecans

Local 201, Carretera de la Vila, 90
08840 Viladecans, Barcelona

Coffee & Brunch

Carretera de la Vila, 90 Planta 0
08840 Viladecans, Barcelona

GreenVita Carrefour Market

Rambla dels Estudis, 113
08001 Barcelona

No hi ha cap prop de la teva ubicació. Pots consultar aquí: restaurants.

Textos Legals Versió 2 05-2018

3.0 Informació adicional (general)
Protecció de dades personals (Informació adicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable WE ARE GREEN, S.L. – Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 – Pol. Ind. Sant Pere Molanta – 08734 OLÈRDOLA, NIF B66700477 Tel. 938 26 40 04
Periode de conservació La previsió legal obliga a conservar, per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i / o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió.
Legitimació de la cessió No es preveu cap cessió.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets té? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, si s’escau a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius les dades ja no siguin necessaries per als fins que varen ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, sent motiu suficient per cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça dalt assenyalada o enviar un comunicat a l’correu electrònic info@greenvita.com. Haurà d’especificar quin dret sol·licita que li sigui satisfet i, al seu torn, haurà acompañar-lo de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la representació i el document identificatiu de la mateixa. Si vol disposar d’un model per a això podrà: Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
Possibilitat de reclamar davant l’AEPD Així mateix, l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l’AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901.100.099 i 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid