Tria el restaurant més proper:

Diagonal mar

Local 13, Avda. Diagonal, 03
08019, Barcelona

Westfield Glòries

Avda. Diagonal, 208
08018, Barcelona

World Trade Center

Moll de Barcelona, Local 26, 08039 Barcelona

Splau

Avda. del Baix Llobregat, s/n, Planta 1 (cines)
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

Sant Cugat

C/ Cerdanya, 2 - planta 1
08173 Sant Cugat del Vallès - Barcelona

Parc Vallès

Avda. Textil s/n, 2ª planta (al costat de la pista de bitlles)
08233, Terrassa

The style outlet Viladecans

Local 201, Carretera de la Vila, 90
08840 Viladecans, Barcelona

Coffee & Brunch

Carretera de la Vila, 90 Planta 0
08840 Viladecans, Barcelona

GreenVita Carrefour Market

Rambla dels Estudis, 113
08001 Barcelona

No hi ha cap prop de la teva ubicació. Pots consultar aquí: restaurants.

Textos Legals Versió 2 05-2018

1.1 Avís legal (LSSI)

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

1.3 Política de Cookies

1.1 Avís legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en el seu coneixement la següent informació:

WE ARE GREEN, SL, [d’ara endavant APT] és el titular de l’portal web greenvita.com, que actua exclusivament com a explotadora, i gestora dels continguts dels portals web domiciliada a: Av. Mare de Déu de Montserrat, 71 -77 – Pol. Ind. Sant Pere Molanta – 08734 OLÈRDOLA, NIF B66700477, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament de l’portal web esmentat anteriorment.

Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada a l’apartat anterior, o bé a través de l’correu electrònic info@greenvita.com.

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del portal web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per GREEN VITA en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

GREEN VITA no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari, GREEN VITA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de greenvita.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant al connectar a el portal web greenvita.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. GREEN VITA pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web tenen la finalitat informativa en quant a l’oferta de serveis i tarifes, segons el previst en el present avís legal i en la resta dels textos legals del present portal.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

GREEN VITA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.

Així mateix, GREEN VITA no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

GREEN VITA no garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sense perjudici de que GREEN VITA realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de GREEN VITA.

2. Està prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut de l’autorització expressa de GREEN VITA i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de GREEN VITA.

3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per GREEN VITA. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal·lat.

4. Excepte autorització expressa de GREEN VITA no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” de greenvita.com.

5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de GREEN VITA estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de WE ARE GREEN, S.L.

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades , l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses en un tractament titularitat de WE ARE GREEN, SL, [d’ara endavant GREEN VITA] amb domicili social a l’av . Mare de Déu de Montserrat, 71-77 –

Pol. Ind. Sant Pere Molanta – 08734 OLÈRDOLA, NIF B66700477, que és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web esmentat anteriorment.

Correu electrònic info@greenvita.com, per tal d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix GREEN VITA.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa o grup empresarial que puguin ser del seu interès. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça info@greenvita.com indicant en l’assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ«.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i si procedeix de, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 – Pol. Ind. Sant Pere Molanta – 08734 OLÈRDOLA o enviant-lo per correu electrònic a info@greenvita.com indicant en l’assumpte «PROTECCIÓ DE DADES«.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GREEN VITA està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen a la pàgina web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] s’informa als usuaris de greenvita.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen a la web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

GREEN VITA considera essencial garantir la protecció de les dades personals, a fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), de manera que posem de manifest la present Política, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en matèria de Protecció de Dades Personals.

Així doncs, en compliment de l’Reglament (UE) 2016/679, mitjançant el present document GREEN VITA.

Informa:

1 – Titularitat dels Tractaments

GREEN VITA amb domicili social a: Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 – Pol. Ind. Sant Pere Molanta – 08734 OLÈRDOLA, és el titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recollides a través de la present web s’incorporen a l’tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als quals li serà aplicada la present política de privacitat.

2 – Recollida i tractament

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], té com a principal característica:

2.1 – Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], oferir la informació sol·licitada pels interessats al formulari o qüestionari de la pàgina web greenvita.com.

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. Remetre’ls informació sobre les nostres ofertes de serveis a el grup empresarial GREEN VITA.

2.2 – Encarregat del tractament

En el cas que hi hagi tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals hi hagi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.

2.3 – Base jurídica – Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels formularis disponibles a la web, l’interessat dóna el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer, sent objecte de tractament per la present política de privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè GREEN VITA, li enviï informació periòdica sobre ofertes d’activitats, productes o serveis del grup empresarial.

Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@greenvita.com indicant en l’assumpte «BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ«.

3 – Mesures de Seguretat

GREEN VITA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

4 – Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de GREEN VITA, podran dirigir-se a l’entitat, per tal de poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL).

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercits pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A. – El dret d’accés, es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. A l’exercir aquest dret, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta de l’arxiu:

– Enviar un correu electrònic a: info@greenvita.com.

– Comunicació per escrit dirigida a: GREEN VITA, av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 – Pol. Ind. Sant Pere Molanta – 08734 OLÈRDOLA

GREEN VITA, procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la notificació.

B. – El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

GREEN VITA, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents a el de la recepció de la sol·licitud.

C. – El dret de portabilitat pot ser exercit, d’acord amb les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats a titular de les dades, o, si s’escau a un tercer (Encarregat de tractament).

D. – El dret de limitació pot ser exercit, prèviament el dret d’oposició a el tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.

5 – Canvi de Normativa

GREEN VITA, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d’acord amb els termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti en consultar-lo dirigint la seva comunicació a: info@greenvita.com.

1.3 Política de Cookies

Qué són les galetes?

Les galetes són fitxers que s’instal·len en el lloc web del navegador o els dispositius (smartphones, tablet) d’l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S’utilitzen Galetes per:

– Assegurar que les pàgines web puguin funcionar.

– Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.

– Conèixer l’experiència de navegacions de l’usuari.

– Recopilar informació estadística anònima, com pàgines ha visitat l’usuari o quant temps ha estat en el lloc web.

L’ús de les galetes permet optimitzar la navegació, adaptant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per proporcionar una major experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les galetes en funció de la seva permanència, poden dividir-se en galetes de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les segones expiren quan es compleix l’objectiu pel qual serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la següent manera:

Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix a la pàgina web o inicia sessió en el mateix i s’utilitza per identificar en el lloc web amb els següents objectius:

– Mantenen l’usuari identificat de manera que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir a la mateixa pàgina, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar.

– Comprovar si l’usuari està autoritzat per accedir a certs Serveis o zones de la pàgina web.

D’rendiment: S’utilitzen per millorar l’experiència de navegació i optimitzar el funcionament de la pàgina web, com per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis, o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.

De publicitat: Són aquelles que recapten informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

– Anònimes: Només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l’usuari que vaig accedir a la pàgina web, és a dir, sense identificar-se expressament.

– Personalitzades: Recopilen informació personal de l’usuari del lloc web per part d’un tercer, per a la personalització d’aquests espais publicitaris.

De geolocalització: Aquestes galetes s’utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l’usuari que accedeix a un servei de la pàgina web, per poder oferir continguts o serveis adequats a la seva localització.

De analítiques: Recopilen informació sobre l’experiència de navegació de l’usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca a l’usuari per obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

Galetes utilitzades

A continuació es mostra 1 taula amb els cookies utilitzades en AQUEST lloc web, incorporant 01:00 criteris de «Nivell d’intrussivitat» recolzat en una escala de l’1 a l’3, a la qual:

Nivell 1: Galetes estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol·licitat per l’usuari.

Nivell 2: Galetes de rendiment (anònimes) necessàries pel manteniment de continguts i navegació, de les que tan sols cal informar sobre l’seva existència.

Nivell 3: Galetes gestionades per tercers que permeten el seguiment de l’usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquesta web. Normalment es corresponen amb galetes de publicitat o analítiques on s’identifica l’usuari de manera única i evident.

INHABILITA EL ÚS DE COOKIES

L’usuari podrà en qualsevol moment, desactivar l’ús de les cookies mitjançant la configuració de navegador, per exemple:

NavegadorLink
Google Chromehttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorerhttp://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefoxhttp://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safarihttp://support.apple.com/kb/ph5042

Els informem que GREEN VITA, en el seu domini greenvita.com no utilitza cap tipus de “galeta”, pel tractament de dades personals, que permetin la identificació de persones físiques concretes.

DOMININom de la “Cookie”ExpiraInformacióIntrusiva
COOKIES PRÒPIES
greenvita.comacc_legalPermanent, 10 anysCookie utilitzada per controlar si l’usuari accepta la política de cookies.Nivell 1
greenvita.comvar_legal10 anysCookie utilitzada per controlar la versió dels textos legals mostrats en Nota Legal.Nivell 1
COOKIES DE TERCERS
greenvita.com__atuvc1 anyAquestes cookies s’associen amb el giny d’intercanvi social AddThis que està incrustat comunament en llocs web perquè els visitants puguin compartir continguts amb una àmplia gamma de plataformes de xarxes i recursos compartits.Nivell 2
greenvita.com__atuvs1 horaAquestes galetes s’associen amb el giny d’intercanvi social AddThis que està incrustat comunament en llocs web perquè els visitants puguin compartir continguts amb una àmplia gamma de plataformes de xarxes i recursos compartits.Nivell 2
.google.com1P_JAR3 setmanaCookie utilitzada per a recollir estadístiques de el portal web i realitzar un seguiment de les tasses de conversió.Nivell 2
.google.comCONSENT20 anysMesura interna Google.Nivell 2
.google.comNID6 mesosCorrespon a la galeta utilitzada per Google per emmagatzemar les preferències i informació de l’usuari mentre està utilitzant les pàgines amb mapes de Google.Nivell 2
.pinterest.com_pinterest_cm1 anyAquesta galeta permet que puguis compartir a Pinterest les pàgines de la nostra pàgina web a través del botó “compartir”.Nivell 2
.addthis.comloc1 anyGeolocalització, que s’utilitza per ajudar als proveïdors a determinar com els usuaris comparteixen informació entre si, estan geogràficament ubicats.Nivell 3
.addthis.commus1 anySense especificar.Nivell 3
.addthis.comouid1 anyGeolocalització, que s’utilitza per ajudar als proveïdors a determinar com els usuaris comparteixen informació entre si, estan geogràficament ubicats.Nivell 3
greenvita.compll_language1 anyCodi que guarda l’idioma de l’última pàgina visitada.Nivell 1
.addthis.comuid1 anyGeolocalització, que s’utilitza per ajudar als proveïdors a determinar com els usuaris comparteixen informació entre si, estan geogràficament ubicats.Nivell 2
.addthis.comuvc1 anyLes cookies AddThis utilitzen per habilitar el contingut per ser compartit. AddThis també s’utilitza per recopilar informació sobre com es comparteix contingut del lloc web.Nivell 2
greenvita.comwordpress_test_cookiePermanentUtilitzada per WordPress per comprovar si el navegador permet Cooke.Nivell 1
accounts.google.comGAPSExpira amb la sessióEn algunes pàgines del nostre lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió de les cookies; En algunes pàgines del nostre lloc web tenim vídeos incrustats de Youtube, és un servei de Google. El seu ús implica la remissió de les cookies.Nivell 2
.facebook.comfr3 mesosCookie de Facebook per mostrar servei per compartir amb facebook.Nivell 2

Un cop llegida tota la informació facilitada, avisem a l’usuari que, si prossegueix la seva navegació en el nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització de les seves navegadors, per impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització dels referits mecanismes, en els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció de la mateixa donada pel RD 13/2012 de 30 de març , pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques.